UltraNeo 341

Komfort se standardní chemickou ochranou

 • Vhodné pro dlouhodobé- nošení, přidaný komfort textilního podkladu
 • Delší životnost pro těžkou- práci: dobrá mechanická odolnost
 • Ochrana předloktí
 • Předešlý název: Neotex 341

Oblasti použití

 • Automobilový/strojírenský průmysl
  • Výroba baterií, čerpadel a kompresorů
 • Chemický průmysl
  • Chemické zpracování kovů
  • Manipulace a přeprava chemikálií
 • Jiná průmyslová odvětví
  • Průmyslové čištění, údržba
  • Zpracování dřeva

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  2121X
 • Type A
  Specifická chemická ochrana EN 374
  ACLMNS
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
 • Ochrana proti tepelným rizikům EN 407
  X1XXXX
Materiál Neoprén a prírodní latex
Barva Cerná
Vnitřní úprava Textilní podklad
Vnější úprava Hladká
Délka (cm) 38
Tloušťka (mm) 1.45
Velikost 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
5 páru/balení
50 páru/krabice
Chemická ochrana - UltraNeo 341 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Použití těchto rukavic není doporučeno pro osoby citlivé na přírodní latex, thiuramy, thiazoly, thiomočovinu a dithiokarbamáty.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Při práci nebo manipulaci s chemickými látkami pro které jsou rukavice určeny, nesmí délka použití překročit dobu průniku dané chemické látky materiálem rukavice. Bližší informace včetně doporučené doby ( min ) použití naleznete na www.mapa-pro.com, nebo kontaktujte náš zákaznický servis stc.mapaspontex@mapaspontex.fr.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu při teplotě ne nižší než 5°C.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami nebo alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jinému procesu čištění nebo praní, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným nasazením rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
Acetic acid 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Acetonitrile 99% 75-05-8 82 3 EN 16523-1:2015 3
++
Cyclohexane 99% 110-82-7 66 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrofluoric Acid 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrofluoric Acid 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 421 5 EN 16523-1:2015 3
++
n-Heptane 99% 142-82-5 54 2 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 2
+
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 162 4 EN 16523-1:2015 3
++

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.