Butoflex 650

Maximální specifická chemická odolnost

 • Výjimečný komfort, první butylová rukavice na trhu se tkanou vnitřní vložkou
 • Maximální specifická chemická odolnost, pro velmi žíravé kyseliny, ketony, estery a deriváty aminu
 • Bezkonkurenční flexibilita a obratnost

Speciální vlastnosti

Jediná butylová rukavice na trhu s exkluzívní reliéfní vnější úpravou, díky níž lze bez rizika manipulovat s kluzkými předměty.

Oblasti použití

 • Kosmetický a farmaceutický průmysl
  • Manipulace v laboratořích
 • Strojírenský průmysl
  • Ošetřování a odmašťování kovů
 • Chemický průmysl
  • Odběr vzorků chemikálií
  • Manipulace a přebalování chemikálií
  • Příprava nátěrů, laků, pryskyřic a inkoustů

Detaily produktu

 • Kat. 3
 • Ochrana vůči mechanickým rizikům EN 388
  1121X
 • Type A
  Specifická chemická ochrana EN 374
  ABCILMNOS
 • Ochrana vůči mikroorganismům EN 374
Materiál Butyl
Barva Cerná
Vnitřní úprava Textilní podklad Mapa Technology
Vnější úprava Reliéfní povrch
Délka (cm) 35
Tloušťka (mm) 1.5
Velikost 7 8 9 10 11
Balení 1 pár/sácek
6 páru/krabice
Chemická ochrana - Butoflex 650 - situation

Pokyny k použití

Pokyny k použití

 • Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky použití na pracovišti se mohou odlišovat od zkoušek typu „CE"-.
 • Osoby citlivé na thiuramy a thiazoly by neměly tyto rukavice používat.
 • Nasazujte rukavice na suché a čisté ruce.
 • Nepoužívejte rukavice ve styku s chemickou látkou déle, než je naměřená doba průniku. Řiďte se podle dále uvedené tabulky chemické odolnosti nebo kontaktuje Technickou podporu pro zákazníky - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr), kde zjistíte dobu průniku. Při dlouhodobém kontaktu s rozpouštědlem použijte střídavě 2 páry rukavic.
 • Přehněte konec manžety, abyste zamezili stečení nebezpečné chemikálie na paži.
 • Před opětným použitím rukavice prohlédněte, zda nevykazují praskliny nebo hrbolky.

Pokyny ke skladování

Skladuje rukavice v jejich originálním obalu chráněné před vlhkostí a horkem při teplotě minimálně 5°C.

Pokyny k praní

Před sundáním rukavic je patřičně vyčistěte:

 • při použití s barvami, pigmenty a inkousty: setřete čistou utěrkou navlhčenou ve vhodném rozpouštědle a otřete suchou utěrkou
 • při použití s rozpouštědlem (ředidla atd.): otřete suchou utěrkou
 • při použití s kyselinami a alkáliemi: důkladně opláchněte rukavice pod tekoucí vodou a otřete suchou utěrkou.

Výstraha: Nesprávné použití rukavic nebo jejich vystavení jakémukoliv procesu čištění nebo praní, který není speciálně doporučen, může snížit jejich úroveň účinnosti.

Pokyny k sušení

Před opětným použitím rukavic se ujistěte, že je vnitřek rukavic suchý.

Legislativa

Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dokumenty

Vyberte typ dokumentu, o který máte zájem
Odeslat nebo stáhnout dokument

Dokumenty si můžete poslat na e-mailovou adresu nebo stáhnout.

Odesílám e-mail obsahující vybrané dokumenty

Pokud jste vybrali více než jeden dokument, bude vytvořen archiv souborů ZIP s dokumenty.

Chemická tabulka

Chemický produkt CAS # Doba průniku
(minuty)
Prostupnost Standard Degradace Hodnocení
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acetic acid 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acetic acid 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acetic acid 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acetone 99% 67-64-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acetonitrile 99% 75-05-8 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acrylic acid 95% 79-10-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Acrylic acid 99% 79-10-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Ammonia 99% 7664-41-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Ammonium hydroxide solution 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Carbon disulfide 99% 75-15-0 1 0 EN 374-3:2003 4
=
Chlorine 100% 7782-50-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Cloruro de metileno 99% 75-09-2 12 1 EN 374-3:2003 2
=
Diethylamine 98% 109-89-7 11 1 EN 374-3:2003 2
=
DMAC 30% 127-19-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
DMAC 99% 127-19-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
DMF 99% 68-12-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ethyl acetate 99% 141-78-6 158 4 EN 16523-1:2015 4
++
Ethyl methacrylate 99% 97-63-2 81 3 ASTM F739 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrochloric acid 37% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hydrofluoric Acid 10% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrofluoric Acid 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrogen chloride 99% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Isobutyl methacrylate 97% 97-86-9 105 3 ASTM F739 NT
NA
Methanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methyl acetate 99% 79-20-9 273 4 ASTM F739 NT
NA
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Methyl methacrylate 99% 80-62-6 89 3 EN 374-3:2003 NT
NA
n-butyl methacrylate 99% 97-88-1 90 3 ASTM F739 NT
NA
n-Heptane 99% 142-82-5 15 1 EN 374-3:2003 1
-
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 45 2 EN 374-3:2003 2
=
Nitric acid 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitric acid 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitric acid 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitric acid 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitric acid 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Nitric acid 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Phosphoric acid 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Phosphoric acid 85% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styrene 99% 100-42-5 19 1 EN 374-3:2003 2
=
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
THF 99% 109-99-9 13 1 EN 374-3:2003 1
-
Toluene 99% 108-88-3 8 0 EN 374-3:2003 1
-
Vinyl acetate 99% 108-05-4 212 4 ASTM F739 NT
NA
Xylene 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-

* nenormovaný výsledek

Celkové hodnocení chemické ochrany

Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.

Použití pro vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi, omezený dobou průniku v pracovním dni.

Použití pro opakovaný kontakt s chemikálií, omezené celkovou expozicí, např. kumulativní doba průniku v jednom pracovním dni.

Pouze ochrana proti potřísnění, při vystavení chemickému působení rukavice vyhoďte a bez odkladu si vezměte nové.

Nedoporučeno, tyto rukavice jsou považovány za vhodné pro práci s touto chemikálií.

NT: Netestováno

NA: Nelze aplikovat, nebylo testováno kompletně (pouze výsledky týkající se degradace NEBO propustnosti)

Chemické zkušební hodnoty a hodnocení celkové chemické odolnosti by neměly sloužit jako absolutní kritérium výběru rukavic. Za reálných podmínek použití se odolnost rukavic může od řízených zkušebních podmínek v laboratoři lišit. Jejich chování mohou ovlivňovat i další faktory, nejen doba kontaktu s chemickými látkami, ale také jejich koncentrace a teplota, tloušťka rukavic a jejich opakované používání. Při konečném výběru rukavic je navíc nutné zohlednit i další požadavky, např. jejich délku, obratnost, odolnost proti proříznutí, prodření, propíchnutí a zatržení, nebo také úchop rukavice.