Chemická ochrana rukou

Do kontaktu s agresivními produkty a kapalinami se lze dostat i v mnoha oborech, které s chemickým průmyslem ani nesouvisí. Manipulace s nimi, nebo samotná práce v chemickém prostředí, může být bezpečná jen tehdy, pokud jsou zajištěny kvalitní rukavice, které jsou vyrobené z polymerů vylučujících jakoukoliv možnost styku agresivní látky s pokožkou.

Výběr rukavic

U agresivních látek je riskantní spoléhat na běžné rukavice a investice do speciálních rukavic by měla být povinností. Podle čísla CAS rozeznáváme přes 100 tisíc chemických látek a abychom vám usnadnili výběr, můžete podle našich tabulek snadno vyhledat rukavice, které jsou pro vaší práci vhodné. Hlavní parametry výběru zohledňují skupiny látek, dobu kontaktu, citlivost a rizika. Materiálové vlastnosti jednotlivých modelů jsou orientovány právě těmito faktory. Rozhodně si nevybírejte univerzální rukavice, lidské zdraví by mělo být hlavním faktorem u práce jakéhokoliv druhu. Rukavice Mapa Professionnel nabízí vhodné řešení pro každého.

Vyberte nejvhodnější rukavice podle Vašich potřeb:

Upozornění: první volba je nejdůležitější / můžete zvolit pouze 4 produkty

nebo
nebo
nebo

Věděli jste, že ...?

Aby bylo možné charakterizovat výkonnostní vlastnosti elastomerů a plastů použitých k výrobě ochranných rukavic, jsou prováděny testy, které určí chování materiálů při kontaktu s různými skupinami chemických produktů. Tyto testy měří následující parametry:

Doba proniknutí pro daný chemický produkt, tzn. doba, po jejímž uplynutí chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni, někdy i bez viditelného poškození rukavice.

Index degradace rukavice při styku s daným chemickým produktem, tzn. stupeň poškození rukavice projevující se změnou jejích fyzikálních vlastností (např. změknutí, ztvrdnutí atd.).

Společnost MAPA Professionnel na základě těchto parametrů určuje relativní výkonnostní vlastnosti jednotlivých skupin rukavic, a tím pomáhá vybrat nejlepší možné rukavice.