Slovníček pojmů

Doba proniknutí

Doba, za kterou chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni. V některých případech nedochází k viditelnému poškození rukavice.