Slovníček pojmů

Butyl

Butyl nabízí vynikající chemickou odolnost proti ketonům, kyselinám, esterům a derivátům aminů. Jedná se o poddajný a elastický syntetický materiál, který uživateli poskytuje dobrou obratnost, pokud materiál není příliš silný. Butyl je relativně drahý a náleží do třídy polymerů se zvláštním účelem. Je vyhrazený pro aplikace vyžadující vysokou a cílenou chemickou ochranu.

Upozornění: Butyl má špatné mechanické vlastnosti, pokud je silně namáhán v chemickém prostředí. V takových podmínkách se doporučuje silná rukavice s podšívkou, neboť se tak zpevní mechanické vlastnosti rukavice a tím i její odolnost. Butyl není vhodný k dlouhému kontaktu s aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly, která způsobují rychlé změny fyzikálních vlastností materiálu.