Revize normy EN 388 a EN 374

Download Revize normy EN 388

Download Revize normy EN 374

> Norma EN 388 : 2016

Tato norma platí pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, včetně oděru, prořezání, trhání a propíchnutí. Normu bylo nutné revidovat, neboť test odolnosti proti (Coup Test) řezu neumožňoval správou kvali kaci výkonu vysoce odolných rukavic.

 
 

Změny

Odolnost vůči prořezání

DŘÍVE

Metoda hodnocení odolnosti proti prořezání rukavice je tzv Coup Test. Metoda, která měří počet cyklů (dopředu i dozadu), po kterých dojde k prořezání vzorku při nízkém tlaku (5 N / přibl. 500 g).

NYNÍ

Metoda Coup Test je nyní spolehlivější, s vylepšenou kontrolou břitu. Pokud materiál rukavice otupuje ostří, pak se referenčním testem stane EN ISO 13997. Pátá číslice pod pikrogramem označuje úroveň řezání podle testu ISO 13997. Pokud není břit otupován, zůstává Coup Test referenčním testem; může být ovšem oznámena úroveň výkonu podle ISO 13997. Společnost MAPA Professionnel již používá vhodnější test pro zjištění charakteristik rukavic s vysokou odolností proti prořezání, a to test ISO 13997.

Odolnost proti oděru

Test odolnosti proti oděru se provádí pomocí nového brusného papíru (Klingspor PL31B se zrnitostí 180), který je mnohem spolehlivější a kvalitnější než dříve používaný papír.

DŘÍVE

Oakey
Grade F2 100 grit

NYNÍ

Klingspor
PL31B 180 grit

Ochrana proti nárazům

Nový test podle normy EN 13594: 2015, jež umožňuje deklarovat odolnost proti nárazům. Pokud rukavice projde tímto testem, je za číslici pod piktogram přidáno písmeno „P“.

DŘÍVE

NYNÍ

Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní.

> Norma EN ISO 374 : 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

 
 

DŘÍVE : Standard EN 374-1:2003

Chemická ochrana

Základní ochrana

Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

Speci cká ochrana

• Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

• Testy permeace (EN374-3: 2003): doba průniku ≥ 30 min minimálně u tří BKL ze seznamu dvanácti chemikálií

Ochrana proti mikroorganismům (bakterie a houby)

• Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

• AQL: minimálně úroveň 2 (AQL: akceptovatelná úroveň kvality)

NYNÍ : Norma EN ISO 374-1: 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím

Založené na třech zkušebních metodách

• Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014

• Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3

• Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

Test degradace (zhoršení fyzikálních vlastností rukavice v kontaktu s chemikálií) v souladu s normou EN 374-4: 2013

Aby bylo možné deklarovat ochranu proti chemikálii ze seznamu, musí být nyní provedeny testy permeace a degradace. Výsledek testu degradace se musí objevit v informačním letáku.

Do seznamu nebezpečných sloučenin bylo nyní

Norma EN ISO 374-5: 2016

Ochranné rukavice proti mikroorganismům

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B), je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

 

 

U rukavic nabízejících ochranu

proti bakteriím a houbám.

 

 

U rukavic nabízejících ochranu

proti bakteriím, houobám a virům.