NORMA EN 374 – Chemické látky

Download Revize normy EN 374

> Norma EN ISO 374 : 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

 
 

DŘÍVE : Standard EN 374-1:2003

Chemická ochrana

Základní ochrana

Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

Speci cká ochrana

• Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

• Testy permeace (EN374-3: 2003): doba průniku ≥ 30 min minimálně u tří BKL ze seznamu dvanácti chemikálií

Ochrana proti mikroorganismům (bakterie a houby)

• Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2: 2003)

• AQL: minimálně úroveň 2 (AQL: akceptovatelná úroveň kvality)

NYNÍ : Norma EN ISO 374-1: 2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím

Založené na třech zkušebních metodách

• Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014

• Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3

• Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

Test degradace (zhoršení fyzikálních vlastností rukavice v kontaktu s chemikálií) v souladu s normou EN 374-4: 2013

Aby bylo možné deklarovat ochranu proti chemikálii ze seznamu, musí být nyní provedeny testy permeace a degradace. Výsledek testu degradace se musí objevit v informačním letáku.

Do seznamu nebezpečných sloučenin bylo nyní

Norma EN ISO 374-5: 2016

Ochranné rukavice proti mikroorganismům

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B), je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

 

 

U rukavic nabízejících ochranu

proti bakteriím a houbám.

 

 

U rukavic nabízejících ochranu

proti bakteriím, houobám a virům.